UnMode

Новости

14.10.2023

Дорога додому

12 жовтня 2023 року двоє громадян України, колишніх ув'язнених, депортованих раніше з держави-агресора рф до Грузії, отримали довгоочікувані «білі» паспорти, що дають можливість нарешті повернутися на батьківщину.  Найближчим авіарейсом вони вилетіли з міжнародного аеропорту Тбілісі до Кишинева, звідки автобусом прибули до Одеси.  Весь шлях із Тбілісі до Одеси зайняв у хлопців трохи більше доби.  Нині кожен із них благополучно дістався місця свого постійного проживання.  Їхня дорога додому не була легкою: незаконна депортація з виправної установи на тимчасово окупованій Херсонщині у межі держави-агресора, звільнення з місць позбавлення волі без будь-яких документів, втрата виразного юридичного статусу, безстрокове приміщення до ЦТУІГ (Центр тимчасового утримання іноземних громадян), постійний тиск з боку співробітників російських спецслужб, депортація до Грузії, тяжке очікування документів і ось, нарешті, рідний дім.

Радість хлопців посилена тим, що успішний результат всього їх анабасиса зовсім не був очевидним.  Проблема повернення на батьківщину українських екс-ув'язнених має системний характер, оскільки восени 2022 року понад 2500 арештантів із виправних установ тимчасово окупованої Херсонської області були фактично викрадені рф.  Проте вона (проблема) не врегульована ані міжнародними нормативними правовими актами, ані національними законодавствами залучених до повернення держав.  До цього домішується негативне ставлення до колишніх в'язнів, що вкорінилося в суспільстві, що нерідко має вирішальне значення при відмові таким людям третіми країнами у в'їзді та транзиті через свою територію.  Так 01 люлютого та 05 червня 2023 року Латвія відмовила в праві потрапити на свою територіюшести та чотирнадцяти відповідно українцям екс-ув'язненим лише на тій підставі, що вони раніше відбували кримінальні покарання.  У ніч із 16 на 17 серпня 2023 року Грузія не впустила на свою територію 6 українців, оскільки вони екс-ув'язнені.  Ці випадки знайшли своє відображення в нашій стрічці новин.

Але, як кажуть англійці, добре те, що добре закінчується.  Головне, що герої цієї статті благополучно повернулися додому!

UnMode продовжує моніторинг ситуації з поверненням із рф українських екс-ув'язнених, надавати їм всю можливу підтримку, а також докладати максимум зусиль у забезпеченні рівного доступу до реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів колишніх засуджених.  У розвиненому цивілізованому суспільстві немає місця дискримінації за будь-якою ознакою!

 

12 октября 2023 года двое граждан Украины, бывших заключённых, депортированных ранее из государства-агрессора рф в Грузию,  получили долгожданные «белые» паспорта, дающие возможность наконец-то вернуться на родину. Ближайшим авиарейсом они вылетели из международного аэропорта Тбилиси в Кишинёв, откуда автобусом прибыли в Одессу. Весь путь из Тбилиси в Одессу занял у ребят немногим более суток. В настоящее время каждый из них благополучно добрался до места своего постоянного проживания. Их дорога домой была нелегка: незаконная депортация из исправительного учреждения на временно оккупированной Херсонщине в пределы государства-агрессора, освобождение из мест лишения свободы без каких-либо документов, утрата внятного юридического статуса, бессрочное помещение в ЦВСИГ (Центр временного содержания иностранных граждан) в рф, постоянное давление со стороны сотрудников российских спецслужб, депортация в Грузию, томительное ожидание документов и вот, наконец, родной дом.

Радость ребят усилена тем обстоятельством, что успешный исход всего их анабасиса вовсе не был очевидным. Проблема возвращения на родину украинских экс-заключённых носит системный характер, поскольку осенью 2022 года более 2500 арестантов из исправительных учреждений временно оккупированной Херсонской области были фактически украдены рф. Однако, она (проблема) не урегулирована ни международными нормативным правовыми актами, ни национальными законодательствами вовлечённых в процесс возвращения государств. К этому примешивается укоренившееся в обществе негативное отношение к бывшим заключённым, что нередко имеет решающее значение при отказе таким людям третьими странами во въезде и транзите через свою территорию.  Так 01 февраля  и 05 июня 2023 года Латвия отказала в праве попасть на свою территорию шести и четырнадцати соответственно украинцам экс-заключённым только на том основании, что они ранее отбывали уголовные наказания. В ночь с 16 на 17 августа 2023 года Грузия не впустила на свою территорию 6 украинцев, поскольку они экс-заключённые. Эти случаи нашли своё отражение в нашей новостной ленте. 

Но, как говорят англичане, хорошо то, что хорошо заканчивается. Главное, что герои этой заметки благополучно возвратились домой!

UnMode продолжает мониторинг ситуации с возвращением  из рф украинских экс-заключённых, оказывать им всю возможную поддержку, а также прикладывать максимум усилий в обеспечении равного доступа к реализации своих прав, свобод и законных интересов бывших осуждённых . В развитом цивилизованном обществе нет места дискриминации по любому признаку!