UnMode

Новости

28.11.2023

Регіональний Форум суддів

27-28 листопада в Кишиневі, Молдова пройшов черговий Регіональний Форум суддів, в якому взяли участь представники суддівської та правозахисної спільнот з України, Молдови та Грузії, також були присутні спеціально запрошені гості, такі як професор Мішель Казачкін-спеціальний радник Європейського регіонального бюро ВООЗ.

Від імені UnMODE у Форумі взяла участь правозахисниця з України Яніна Стемковська. Вона виступила з доповіддю, темою якої стала заклопотаність долею тисяч насильно переміщених до Росії херсонських в'язнів у листопаді 2022 року. 

Зараз в Україні розглядають проект закону Про внесення змін до кримінального законодавства.

 Суть цих поправок полягає в тому, що термін, проведений в умовах окупації, буде зарахований в загальний термін відбуття покарання. Дана процедура буде здійснюватися через суд.

разі, якщо людина не відбула повністю своє покарання на території України, внаслідок збройної агресії та окупації, суд може прийняти рішення про звільнення від подальшого відбування покарання або відмовити у задоволенні такого клопотання.

За підсумками виступу Яніни одна з українських суддів дала свій коментар «" після правильно заявленого клопотання воно буде розглянуто судом в рамках чинного законодавства, ніяких додаткових гуманних підходів до цієї категорії громадян впроваджувати не планується»

Залишається сподіватися на закон без "прогалин" і здоровий глузд суддів при розгляді даних питань

 

 27-28 ноября в Кишиневе, Молдова прошел очередной Региональный Форум судей, в котором приняли участие представители судейского и правозащитного сообществ из Украины, Молдовы и Грузии, также присутствовали специально приглашенные гости, такие как профессор Мишель Казачкин-специальный советник Европейского регионального бюро ВОЗ.

От имени UnMODE в Форуме приняла участие правозащитница из Украины Янина Стемковская. Она выступила с докладом, темой которого стала озабоченность судьбой тысяч насильственно перемещенных  в россию херсонских заключенных в ноябре 2022 года. 

Сейчас в Украине рассматривают проект закона о внесении изменений в уголовное законодательство.

 Суть этих поправок заключается в том, что срок, проведенный в условиях оккупации, будет зачтен в общий срок отбытия наказания. Данная процедура будет осуществляться через суд.

В случае, если человек не отбыл полностью свое наказание на территории Украины, в результате вооруженной агрессии и оккупации, суд может принять решение об освобождении от дальнейшего отбывания наказания или отказать  в удовлетворении такого ходатайства.

По итогам выступления Янины одна из украинских судей дала свой комментарий: «После правильно заявленного ходатайства оно будет рассмотрено судом в рамках действующего законодательства, никаких дополнительных гуманных подходов к этой категории граждан внедрять не планируется»

Остается надеяться на закон без «пробелов» и здравый смысл судей при  рассмотрении данных вопросов