UnMode

Новости

04.12.2023

Наркополітика по Українськи

Коли країна обрала напрямок євроінтеграції, який змушує щось робити в напрямку декриміналізації споживання психоактивних речовин. Очікування та реальність «декриміналізації». На сьогодні Україна так і не має затвердженої стратегії щодо наркополітики. «Декрим» начебто прописаний законодавчо, але на сьогодні в виправних колоніях знаходиться щонайменше 180 осіб, які отримали реальні строки відбування покарання в місцях позбавлення волі за зберігання наркотичних засобів БЕЗ МЕТИ ЗБУТУ.

Ми і надалі будемо робити вигляд , що йдемо шляхом цивілізованих країн, якщо нарешті не змінимо «мінімальні розміри ПАР» ( до адекватних) для власного споживання та не розробимо чіткої, зрозумілої стратегії щодо наркополітики.
До цього часу- платники податків будуть утримувати увʼязнених в колоніях, засуджених за «пʼятку» канабісу.

 

Наркополитика по украински:

когда Украина выбрала направление евроинтеграции, которое заставляет что-то делать в направлении декриминализации потребления психоактивных веществ. Ожидания и реальность «декриминализации". На сегодня Украина так и не имеет утвержденной стратегии по наркополитике. "Декрим" вроде бы прописан законодательно, но на сегодня в исправительных колониях находится по меньшей мере 180 человек, получивших реальные сроки отбывания наказания в местах лишения свободы за хранение наркотических средств без цели сбыта.
Мы и дальше будем делать вид, что идем по пути цивилизованных стран, если наконец не изменим "минимальные размеры ПАР" (до адекватных) для собственного потребления и не разработаем четкой, понятной стратегии по наркополитике.
До этого времени-налогоплательщики будут содержать заключенных в колониях, осужденных за «пятку» каннабиса.

 

https://youtu.be/dtcftdJjY3E?si=kWFdnqfQ2s3Mdkkm